STIENS (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):
03/05/1942

A-klasse
1. Marinus Lingsma, Beetsterzwaag;
2. Jaap de Vries, Terhorne;
3. Willem Struiksma, Akkrum.
B-klasse
1. Jaap Blaauw, Leeuwarden;
2. Jan van der Schuit, Rottevalle;
3. W. Kramer, Leeuwarden.