STIENS (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):
12/04/1942

1. Bep Andriessen, Leeuwarden;
2. J. Koekoek (Roel Westerterp), Leeuwarden;
3. Willem Struiksma, Akkrum;
4. Jan van der Schuit, Rottevalle;
5. Jaap Blaauw, Leeuwarden;
6. Sietse Schoppen, Huizum;
7. W. Kramer, Leeuwarden.