LEEUWARDEN (clubwedstrijd Ren- en Toeristenvereeniging Leeuwarden):
28/07/1935

A-klasse
1. Klaas de Vries, Workum;
2. Thommy de Boer, Harlingen;
3. Uilke van Goïnga, Zandhuizen;
4. Bep Andriessen, Leeuwarden;
5. Klaas Koopman, Stavoren;
6. E. Bruinsma, Dronrijp.
B-klasse
1. Jan van der Meer, Leeuwarden;
2. C. Kuipers, Sint Jacobiparochie;
3. Cees Hoekstra, Leeuwarden;
4. Tjebbe Spoelstra, Leeuwarden;
5. Donker, Menaldum;
6. Bouke Heidanus, Leeuwarden.