LEEUWARDEN (baan):
14/07/1935

Sprint;
1e serie
1. J. van Hal, Amsterdam;
2. Dirk Kanon, Sneek;
2e serie
1. Jan Leijenaar, Harlingen;
2. J. Jansen, Amsterdam;
3e serie
1. Frans Meulenkamp, Leeuwarden;
2. L. de Beer, Amsterdam;
Finale;
1e serie
1. J. van Hal, Amsterdam;
2. Jan Leijenaar, Harlingen;
2e serie
1. Frans Meulenkamp, Leeuwarden;
2. Jan Leijenaar, Harlingen;
3e serie
1. J. van Hal, Amsterdam;
2. Frans Meulenkamp, Leeuwarden. Eindklassement
1. J. van Hal, Amsterdam;
2. Frans Meulenkamp, Leeuwarden;
3. Jan Leijenaar, Harlingen.
Klassementswedstrijd
1. Klaas de Vries, Workum;
2. Jaap Hiemstra, Leeuwarden;
3. Cees Stapensea, Menaldum.
Koppelwedstrijd
1. Cees Stapensea, Menaldum/Klaas de Vries, Workum;
2. Dirk Kanon, Sneek/Frans Meulenkamp, Leeuwarden;
3. Jan Leijenaar, Harlingen/Jaap Hiemstra, Leeuwarden.
Eindklassement horlogewedstrijd Friesland-Amsterdam
1. Friesland;
2. Amsterdam (Amsterdamsche Sportclub De Germaan).