LEEUWARDEN clubwedstrijd Ren- en Toeristenvereeniging Leeuwarden;
06/02/1935

hometrainen
1. Albert Hofkamp, Leeuwarden;
2. Jan Leijenaar, Harlingen;
3. Dirk Kanon, Sneek;
4. Eise van der Meulen, Huizum;
5. Henk de Haan, Sneek;
6. Jaap Hiemstra, Leeuwarden;
7. Arjen Feitsma, Hijlaard;
8. Bep Andriessen, Leeuwarden;
9. Henk bij de Leij, Stiens;
10. Piet Visser, Leeuwarden;
11. Heine Tienstra, Huizum;
12. Sipke van der Tuuk, Leeuwarden;
13. M. Dijkstra, Hijlaard;
14. Tjeerd Bijlenga, Leeuwarden;
15. Jaap Spoelstra, Sneek;
16. Germ de Jong, Leeuwarden;
17. Sies Postma, Scharnegoutum;
18. Tjeerd Bakker, Sneek;
19. Else Edens, Leeuwarden;
20. Jan van der Meer, Leeuwarden;
21. A. de Vries, Sneek;
22. Thomas de Jong, Stiens;
23. Ate Reitsma, Leeuwarden;
24. Auke Mulder, Leeuwarden.
Revanche Nederlands kampioenschap 1934;
1e serie
1. Aerde Postma, Huizum;
2. J. Rietbroek, Leiden;
3. Bep Andriessen senior, Leeuwarden;
2e serie
1. Aerde Postma, Huizum;
2. J. Rietbroek, Leiden;
3. Bep Andriessen senior, Leeuwarden;
3e serie
1. J. Rietbroek, Leiden;
2. Aerde Postma, Huizum;
3. Bep Andriessen senior, Leeuwarden;
Eindklassement
1. Aerde Postma, Huizum;
2. J. Rietbroek, Leiden;
3. Bep Andriessen senior, Leeuwarden.
Demonstratierit
1. J. Rietbroek, Leiden;
2. Jan Riethoven, Leiden;
3. Jaap Hiemstra, Leeuwarden.