LEEUWARDEN (clubwedstrijd Ren- en Toeristenvereeniging Leeuwarden):
01/07/1934

1. Dirk Kanon, Sneek;
2. Sies Postma, Scharnegoutum;
3. Else Edens, Leeuwarden;
4. ex-aequo
Arjen Feitsma, Hijlaard;
Freerk de Leeuw, Sneek;
M. Dijkstra, Hijlaard;
Jaap Spoelstra, Sneek.