BOLSWARD (hometrainen):
13/03/1934

1. Klaas de Vries, Workum;
2. Henk de Haan, Sneek;
3. Dirk Kanon, Sneek;
4. Rienk Zwart, Bozum;
5. Sies Postma, Scharnegoutum.