LEEUWARDEN (baan):
02/07/1933

Sprint (Onafhankelijken/Amateurs);
1e serie
1. J. Engelmoer, Amsterdam;
2. Henk de Haan, Sneek;
3. Jan Leijenaar, Harlingen;
2e serie
1. Eise van der Meulen, Huizum;
2. Aerde Postma, Huizum;
3. W. Bouquet, Amsterdam;
3e serie
1. Klaas Bakker, Tilburg;
2. Dirk Kanon, Sneek;
3. J.A. Looser, Amsterdam;
4. Piet Smith, Leeuwarden;
Finale
1. J. Engelmoer, Amsterdam;
2. Klaas Bakker, Tilburg;
3. Eise van der Meulen, Huizum;
4. Aerde Postma, Huizum (gavallen).
Klassementswedstrijd (Friese Onafhankelijken/Amateurs):
1. Henk Klompmaker, Harlingen;
2. Anton Brink, Huizum;
3. Bep Andriessen, Leeuwarden.
Afvalwedstrijd (Onafhankelijken/Amateurs):
1. Kees Pellenaars, Terheijden;
2. Henk Adan, Amsterdam;
3. Joop de Wolff, Amsterdam.
Ploegachtervolging (Friesland-Nederland):
1. W. Bouquet, Amsterdam;
2. J. Engelmoer, Amsterdam;
(Friesland niet gestart).
Koppelwedstrijd (Friese Onafhankelijken/Amateurs):
1. Henk Klompmaker, Harlingen/Bep Andriessen, Leeuwarden;
2. Eise van der Meulen, Huizum/Anton Brink, Huizum;
3. Jaap Spoelstra, Sneek/Dirk Kanon, Sneek.
Koppelwedstrijd (Onafhankelijken/Amateurs):
1. Joop de Wolff, Amsterdam/Henk Adan, Amsterdam;
2. Klaas Bakker, Tilburg/Kees Pellenaars, Terheijden;
3. S. Bouquet, Amsterdam/W. Bouquet, Amsterdam.