1908

28/05/1908 PEPERGA (De Blesse):
28/10/1908 LEEUWARDEN (Marssum-Franeker-Leeuwarden) (wedstrijd 9e Regiment
01/11/1908 GRONINGEN (Friesche Straatweg) (kampioenschap van het Noorden;