1903

21/05/1903 PEPERGA
01/06/1903 OOSTERWOLDE (langzaam rijden):
05/07/1903 DONGJUM (velocipèdes):
06/08/1903 BUITENPOST (hinderniswedstrijd):
26/08/1903 TWIJZEL
06/09/1903 BEETS