1901

16/05/1901 PEPERGA
27/05/1901 NOORDWOLDE
27/05/1901 HARICH
27/05/1901 OOSTERWOLDE (baan, 450 meter):
13/06/1901 DOKKUM (baan):
24/06/1901 NES (WD):
30/06/1901 ORANJEWOUD
14/07/1901 TERWISPEL
08/08/1901 BUITENPOST
18/08/1901 TJALLEBERD
22/08/1901 TJUMMARUM
29/08/1901 LANGWEER
02/09/1901 HEMELUM
10/09/1901 DRONRIJP (hinderniswedstrijd):
11/09/1901 WORKUM
29/09/1901 NIJEHASKE
01/10/1901 NIJEHASKE
05/10/1901 BEETSTERZWAAG
17/10/1901 TERZOOL