1899

25/05/1899 HEERENVEEN
25/06/1899 DONGJUM
25/06/1899 DONGJUM (clubwedstrijd Rijlust):
25/06/1899 ORANJEWOUD
03/07/1899 TERNAARD
05/07/1899 LEMMER
27/07/1899 WARTENA
03/08/1899 FRANEKER
17/08/1899 SNEEK (¼ Engelse Mijl):
25/08/1899 OLDEHOLTPADE
27/08/1899 ROORDAHUIZUM (Tjijnzerburen):
30/08/1899 WORKUM (kampioenschap van Friesland, ¼ Engelse Mijl):
01/09/1899 BALK (¼ Engelse Mijl):
02/09/1899 TWIJZEL
03/09/1899 BEETGUMERMOLEN
06/09/1899 MARRUM
06/09/1899 OOSTERLITTENS
10/09/1899 PINGJUM
29/09/1899 JOURE
01/10/1899 NIJEHASKE (Schans):
03/10/1899 HEERENVEEN (Terbandsterschans):