1897

27/05/1897 PEPERGA
05/06/1897 LEEUWARDEN (Groningen-Leeuwarden) (recordwedstrijd, 54,9 km):
22/08/1897 TJALLEBERD
29/08/1897 WITMARSUM
29/08/1897 ORANJEWOUD
31/08/1897 KOUDUM
06/09/1897 ROORDAHUIZUM
09/09/1897 WORKUM (baan):
19/09/1897 NIEUWEHORNE
24/09/1897 JOURE
28/09/1897 NIJEHASKE
26/10/1897 GORREDIJK