1889

08/07/1889 TERNAARD
14/07/1889 LEEUWARDEN weg Marssum-Franeker;
02/08/1889 AKKRUM
14/08/1889 WIRDUM
31/08/1889 DOKKUM
03/09/1889 LEMMER (officieus kampioenschap van Friesland):
19/09/1889 GROUW
01/10/1889 JOURE
29/10/1889 GORREDIJK