1879

15/08/1879 HIJDAARD (De Zijl):
04/09/1879 RAUWERD